Өвлийн олимпын сайн дурынхан
2021-11-23 20:37:18  

2022 оны Бээжингийн өвлийн олимп, өвлийн паралимпын үеэр 20 мянга шахам сайн дурын ажилтан Бээжин, Яньчин, Жанчхүү дэх тэмцээний гурван бүсэд ажиллаж, харилцаа холбоо барих, мэдээллийн хэрэгслийн үйл ажиллагаа, ордон талбайн үйл ажиллагаа зэрэг гол чухал ажлуудад сайн дурын үйлчилгээ үзүүлэх юм. Бээжингийн өвлийн олимп дөхөж, сайн дурынхан сургалт дамжаанд хамрагдаж байна. Тэдний инээмсэглэл, сайн дурын үйлчилгээ нь 2022 оны Бээжингийн өвлийн олимпын наадмыг эрч хүчээр сэлбэх юм.