МУ-ын оюутан, сурагчдын сургалтын тэтгэлэг, тэтгэмжийн хөтөлбөрүүдийн сонгон шалгаруулалт УБ хотноо болов - Mongol

МУ-ын оюутан, сурагчдын сургалтын тэтгэлэг, тэтгэмжийн хөтөлбөрүүдийн сонгон шалгаруулалт УБ хотноо болов

2017-09-18 07:17:18
Comment
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn WeChat

МУ-ын оюутан, сурагчдын сургалтын тэтгэлэг, тэтгэмжийн хөтөлбөрүүдийн сонгон шалгаруулалт УБ хотноо болов

9-р сарын 17-ны үдээс хойно, Хятад-Монголын хэл соёл, боловсролын сангаас зохион байгуулсан МУ-ын 2017 оны намрын хичээлийн жилийн их дээд сургуулийн оюутнуудын “Тэргүүлэгч од” сургалтын тэтгэлэг, “Ирээдүйн эзэд” ивээн тэтгэх хөтөлбөр болон ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын “Мөрөөдлийн од” сургалтын тэтгэлэг, “Ирээдүйн од” ивээн тэтгэх хөтөлбөрүүдийн сонгон шалгаруулалт арга хэмжээ МУ-ын нийслэл УБ хот дахь МУИС-ийн Күнзийн иститутэд боллоо.

МУ-ын оюутан, сурагчдын сургалтын тэтгэлэг, тэтгэмжийн хөтөлбөрүүдийн сонгон шалгаруулалт УБ хотноо болов

Энэ удаагийн сургалтын тэтгэлэг, тэтгэмжийн хөтөлбөрийг зохион байгуулагч талаас 9-р сарын эхээр олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр нийтэд зарласан бөгөөд өнөөдөр МУИС-д болсон энэ шалгаруулатын арга хэмжээнд нийт 376 оюутан, сурагч тухайн суралцаж буй ангийнхаа түвшинд өрсөлдсөн байна.

МУ-ын оюутан, сурагчдын сургалтын тэтгэлэг, тэтгэмжийн хөтөлбөрүүдийн сонгон шалгаруулалт УБ хотноо болов

Зохион байгуулагч талаас хангасан мэдээгээр, энэ шалгаруулалтын дүн энэ орой тодрох бөгөөд сургалтын тэтгэлэг, тэтгэмж олгох арга хэмжээг энэ сарын эцэс буюу дараа сарын эхээр зохион явуулахаар зэхэж байгаа юм байна.

Хятад-Монголын хэл соёл, боловсролын сангийн зүгээс 7 дахь удаагаа “Мөрөөдлийн од” сургалтын тэтгэлэг, “Ирээдүйн од” ивээн тэтгэх хөтөлбөрийг, 4 дэх удаагаа “Тэргүүлэгч од” сургалтын тэтгэлэг, “Ирээдүйн эзэд” ивээн тэтгэх хөтөлбөрийг тус тус зохион хэрэгжүүлээд байгаа бөгөөд эдүгээг хүртэл, уг хөтөлбөрт УБ хотын бүх дүүрэг болон Дархан, Эрдэнэт, Ховд зэрэг хот, аймгуудаас давхардсан тоогоор нийт 2171 оюутан, сурагч оролцсон аж.

МУ-ын оюутан, сурагчдын сургалтын тэтгэлэг, тэтгэмжийн хөтөлбөрүүдийн сонгон шалгаруулалт УБ хотноо болов

Сургууль болон эцэг эхүүдийн ихээхэн дэмжлэг туслалцааны дор, жил ирэх тусмаа улам олон оюутан, сурагч Хятадын соёлд сонирхолтой, дуртай болж байна. Дээр дурдсан хөтөлбөр/үүнд анх удаагийнх багтаагүй/-ийн хэрэгжилтийн хүрээнд, ерөнхий боловсролын сургуулийн нийт 262 сурагчид 800 мянган юаний сургалтын тэтгэлэг, тэтгэмж олгосон бол, их дээд сургуулийн нийт 86 оюутанд 370 мянган юаний тэтгэлэг, тэтгэмж олгосон байна.

МУ-ын оюутан, сурагчдын сургалтын тэтгэлэг, тэтгэмжийн хөтөлбөрүүдийн сонгон шалгаруулалт УБ хотноо болов

Хятад-Монголын хэл соёл, боловсролын сангийг үүсгэн байгуулагч нь Банк оф Чайна/Bank of China/-гаас УБ-т суугаа төлөөлөгчийн газар бөгөөд уг сан байгуулагдсан үеэсээ эхлэн, МУ-ын оюутан, сурагчдын хятад хэл сурах хүсэл эрмэлзлэлийг нэмэгдүүлэх, Хятад, Монгол хоёр орон хоорондын сёлын харилцааг бэхжүүлэхийн төлөө, оюутан, сурагчдад сургалтын тэтгэлэг, тэтгэмж олгох хөтөлбөрүүдийг тогтмол хугацаанд зохион байгуулж хэрэгжүүлсээр ирсэн билээ. Үүнд, МУ-ын ерөнхий бловсролын сургуулийн сурагчдад зориулсан “Мөрөөдлийн од” сургалтын тэтгэлэг, “Ирээдүйн од” ивээн тэтгэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээд,  жил бүрийн хавар, намар 2 удаа нээлттэй шалгалт хийж сонгон шалгаруулдаг. “Мөрөөдлийн од” сургалтын тэтгэлэг нь МУ-ын хятад хэлний хичээл ордог ерөнхий боловсролын бүх сургуулийг хамарч, сурлага сайтай, Хятадын соёлд дуртай, хятад хэлээр зохиогддог арга хэмжээнүүдэд идэвхтэй оролцдог сурагчдын дундаас бага, дунд, ахлах анги гэж хуваан тодорхой хэмжээний тэтгэлэг олгодог юм. “Ирээдүйн од” ивээн тэтгэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээнд, МУ даяарын хятад хэл ордог улсын сургуулиудыг хамарч, амьдралын боломж тааруу, өрхийн орлогын түвшин доогуур, сургуульдаа сурлагаараа дээгүүрт ордог сурагчдын дундаас сонгон шалгаруулж, бага, дунд, ахлах анги гэж хуваан тодорхой хэмжээний тэтгэмж олгодог байна.

МУ-ын оюутан, сурагчдын сургалтын тэтгэлэг, тэтгэмжийн хөтөлбөрүүдийн сонгон шалгаруулалт УБ хотноо болов

Мөн сангаас МУ-ын их дээд сургуулийн оюутнуудад тусгай зориулалттэй хэрэгжүүлж буй “Тэргүүлэгч од” сургалтын тэтгэлэг, “Ирээдүйн эзэд” ивээн тэтгэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээнд, МУ-ын хятад хэлний хичээл ордог бүх их дээд сургуулийн оюутнууд дундаас сурлага сайтай, Хятадын соёлд дуртай, хятад хэлээр зохион байгуулагддаг арга хэмжээнүүдэд идэвхтэй оролцдог оюутнуудад тодорхой хэмжээний сургалтын тэтгэлэг, тэтгэмж олгодог юм. Үүнд  “Тэргүүлэгч од” сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээнд жил бүр нийт 12 оюутан сонгон шалгаруулдаг бөгөөд 1-р байранд 1 оюутан шалгарч 10,000 юаний/татварын өмнөх дүн/, 2-р байранд 3 оюутан шалгарч 8,000 юаний/татварын өмнөх дүн/, 3-р байранд 8 оюутан шалгарч 5,000 юаний/татварын өмнөх дүн/ сургалтын тэтгэлэг тус тус хүртэх боломжтой юм. “Ирээдүйн эзэд” ивээн тэтгэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хүрээнд, улсын их дээд сургуулидын амьдралын боломж тааруу, өрхийн орлогын түвшин доогуур, сургуульдаа сурлагаараа дээгүүр ордог оюутнууд дундаас 20 оюутан шалгаруулж тус бүр 3,000 юаний/татварын өмнөх дүн/ тэтгэмж олгодог байна.

МУ-ын оюутан, сурагчдын сургалтын тэтгэлэг, тэтгэмжийн хөтөлбөрүүдийн сонгон шалгаруулалт УБ хотноо болов

Дээрхи хөтөлбөрийн арга хэмжээг МУИС-ийн Күнзийн иститутээс нэгдсэн журмаар злхион байгуулж, шалгалтын тестийг боловсруулдаг ба шалгаруулалтын бүхий л үйл явцыг нээлттэй байлгаж, сангийн зүгээс хөтөлбөртэй холбоотой мэдээллийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр зарласан болно.

МУ-ын оюутан, сурагчдын сургалтын тэтгэлэг, тэтгэмжийн хөтөлбөрүүдийн сонгон шалгаруулалт УБ хотноо болов

Хятад-Монголын хэл соёл, боловсролын сан нь Хятад, Монгол хоёр орны аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хамтын хүчин чармайлтаар МУ-ын ард иргэд, боловсролын хөгжил, нийгмийн хөгжилд түлхэц үзүүлэхийн зэрэгцээ, Хятад, Монгол хоёр орны соёлын харилцаа, уламжлалт найрамдалт хамтын ажиллагаанд хувь нэмэр оруулах зорилт тавин ажиллаж байна. 

МУ-ын оюутан, сурагчдын сургалтын тэтгэлэг, тэтгэмжийн хөтөлбөрүүдийн сонгон шалгаруулалт УБ хотноо болов

МУ-ын оюутан, сурагчдын сургалтын тэтгэлэг, тэтгэмжийн хөтөлбөрүүдийн сонгон шалгаруулалт УБ хотноо болов

МУ-ын оюутан, сурагчдын сургалтын тэтгэлэг, тэтгэмжийн хөтөлбөрүүдийн сонгон шалгаруулалт УБ хотноо болов


/ХОУР-гаас МУ-д суугаа сурвалжлагч О.Дарамбазар мэдээлэв/

Их уншсан

холбоотой мэдээ