1-р хичээл Мэндчилэх

 Үг үлдээх хуудас
 
 • Объект

 • play 1.   你好!
  Nǐ hǎo!
  Сайн байна уу?
 • play 2.   你叫什么名字?
  Nǐ jiào shénme míngzi?
  Таны нэр хэн бэ?
 • play 3.   这是我的名片。
  Zhè shì wǒ de míngpiàn.
  Энэ миний нэрийн хуудас.
 • play 4.   好久不见。
  Hǎojiǔ bújiàn.
  Уулзалгүй их удлаа.