ХКН-ын XIX удаагийн төв хорооны анхдугаар бүгд хурлын албан мэдэгдэл

2017-10-25 13:24:40
Share
Share this with Close
Messenger Messenger Pinterest LinkedIn WeChat

ХКН-ын XIX удаагийн төв хорооны анхдугаар бүгд хурлын албан  мэдэгдэл

2017 оны 10-р  сарын 25-нд Бээжин хотноо ХКН-ын XIX удаагийн төв хорооны анхдугаар бүгд хурал  болов.  

ХКН-ын XIX удаагийн төв хорооны анхдугаар бүгд хурлын албан  мэдэгдэл


Хуралд төв хорооны 204 гишүүн, 172 орлогч гишүүн  оролцов. ХКН-ын сахилга бат шалгах төв комиссын гишүүд хуралд  байлцав. 

ХКН-ын XIX удаагийн төв хорооны анхдугаар бүгд хурлын албан  мэдэгдэл


Ши Жиньпин хурлыг даргалж, ХКН-ын төв хорооны ерөнхий  нарийн бичгийн даргаар дахин сонгогдсоны дараа чухал үг  хэлэв. 

ХКН-ын XIX удаагийн төв хорооны анхдугаар бүгд хурлын албан  мэдэгдэл


Хурлаар ХКН-ын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн, улс  төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн, ХКН-ын төв хорооны ерөнхий нарийн  бичгийн даргыг сонгов. ХКН-ын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны  дэвшүүлсэн нэрсийн дагуу төв хорооны нарийн бичгийн дарга нарын газрын гишүүдийг  баталж, цэргийн төв зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг томилов. XIX удаагийн сахилга бат  шалгах төв комиссын анхдугаар хурлаар сонгосон нарийн бичгийн дарга, орлогч  нарийн бичгийн дарга, байнгын хорооны гишүүдэд нэр дэвшигчдийг  батлав. 

ХКН-ын XIX удаагийн төв хорооны анхдугаар бүгд хурлын албан  мэдэгдэл


Нэг,  ХКН-ын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн (Ханзны  зурлагын тооны дарааллаар) Дин Шюешян, Ши Жиньпин, Ван Чэнь, Ван Хүнин, Лю Хэ,  Шюй Чилян, Сүнь Чуньлань (эмэгтэй), Ли Ши, Ли Чян, Ли Кэчян, Ли Хунжун, Ян Жечи,  Ян Шяоду, Ван Ян, Жан Юшя, Чэнь Ши, Чэнь Чуаньгөү, Чэнь Минь-Эр, Жао Лэжи, Ху  Чуньхуа, Ли Жаньшү, Гөү Шэнкүнь, Хуан Куньмин, Хань Жэн, Цай Чи

ХКН-ын XIX удаагийн төв хорооны анхдугаар бүгд хурлын албан  мэдэгдэл


Хоёр,  ХКН-ын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн
Ши Жиньпин, Ли  Кэчян, Ли Жаньшү, Ван Ян, Ван Хүнин,  Жао Лэжи, Хань Жэн

Гурав, Төв  хорооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ши Жиньпин

Дөрөв, Төв хорооны нарийн  бичгийн дарга нарын газрын гишүүн Ван Хүнин, Дин Шюешан, Ян Шяоду, Чэнь Ши, Гөү  Шэнкүнь, Хуан Куньмин, Ю Чуань

Тав, Цэргийн төв зөвлөлийн дарга, дэд  дарга, гишүүн 
Дарга: Ши Жиньпин 
Дэд дарга: Шюй Чилян, Жан Юшя
Гишүүн   Вэй Фэнхэ, Ли Зөүчэн, Мяо Хуа, Жан Шэнминь

ХКН-ын XIX удаагийн төв хорооны анхдугаар бүгд хурлын албан  мэдэгдэл


Зургаа, Сахилга бат шалгах төв  комиссын нарийн бичгийн дарга, орлогч нарийн бичгийн дарга, байнгын хорооны  гишүүн
Нарийн бичгийн дарга: Жао Лэжи
Орлогч нарийн бичгийн дарга: Ян  Шяоду, Жан Шэнминь, Лю Жиньгөү, Ян Шяочао, Ли Шулей, Шүй Лин-И, Шяо Пэй, Чэнь  Шяожян,

Банйгын хорооны гишүүн (Ханзны зурлагын тооны дарааллаар) Ван  Хунжинь, Бай Шаокан, Лю Жиньгөү, Ли Шүлей, Ян Шяочао, Ян Шяоду, Шяо Пей, Зиу  Жа-И (эмэгтэй), Жан Шэнмин, Жан Чуньшэн, Чэнь Шяожян, Чэнь Чао-Ин, Жао Лэжи, Хөү  Кай, Жян Шинжи, Лөү Юань, Шюй Лин-И, Лин Жи, Цүй Пэн нар  болно.
 

Их уншсан

холбоотой мэдээ