Видео

Сүүтэй орчлон

"Сүүтэй орчлон"-Шилийнгол аймгийн Шулуун Хөх хошууны малчин СайнцэцэнШанд хэмээх эртний их түүхийн ивэлгээтэй нутагт цахар түмэн мань одоо ч гэсэн ухаанаа ивэлгэн амьдарсаар...

Бээжин хоттой танилцахуй

Бээжин хоттой танилцахуй

Нэг бүс нэг зам

Нэг бүс нэг зам

Хятадын “Сэргэн мандалт” хэмээх хурдны галт тэрэг

6-р сарын 26-нд бүрэн бие даасан оюуны өмчийн эрх бүхий, дэлхийд тэргүүлэх түвшинд хүрсэн Хятадын "Сэргэн мандалт" хэмээх хурдны галт тэрэг ашиглалтад орсноор Хятадын хурдны төмөр зам гадаадын технологи ашигладаг байсан түүхийг эцэслүүлэв.

Хүүдээ яарсан сэтгэлШаазан гар урлалыг уламжлан залгаамжлагч Хэ Дэнмин

Шаазан гар урлалыг уламжлан залгаамжлагч Хэ Дэнмин

Хүүдээ яарсан сэтгэл

Хүүдээ яарсан сэтгэл

Зүнь-И хотын "Дафа суваг"-ийн нэрний учир

Туаньже тосгоны ардууд энэхүү усан сувгийг "Дафа суваг" хэмээн нэрлэдэг. Учир нь энэхүү усан сувгийг Хятадын КН-ын гишүүн Хуан Дафа тосгоны ард иргэдээ дагуулан зассан ажээ. Энэхүү усан суваг нь тосгоны ус хомсдлын асуудлыг шийдвэрлэж өгснөөр зогсохгүй тосгоны үйлдвэрлэлийн хөгжилд ч шинэ итгэл найдвар авчирсан юм.