Ведио мэдээлэл

Хүн байгалийн зохицол
Хэвлэл мэдээллийн удирдагчдын дугуй ширээний хурал
Монгол Хятадын хөрөнгө оруулалтын уулзалт боллоо
Хятадын "Сэргэн мандалт" хэмээх хурдны галт тэрэг