Ургамал үзэгчийн суудалд саатжээ
2020-06-23 17:23:54  

Цар тахлын улмаас улс орнууд хорио цээрийн дэглэм барьж байгаа бол сүүлийн өдөр Испанийн Барселона хотын Лизео театр үйл ажиллагаагаа сэргээж, маш өвөрмөц концерт хийжээ. Тухайлбал үзэгчдийн суудалд ногоон ургамлууд эгнээ жигдрэн саатсан байлаа. Энэ нь концерт, тайлан тоглолт зэрэгт үзэгчид хир чухал болохыг харуулахыг зорьсон болно.  

Ургамал үзэгчийн суудалд саатжээ

Ургамал үзэгчийн суудалд саатжээ

Ургамал үзэгчийн суудалд саатжээ

Ургамал үзэгчийн суудалд саатжээ