Халдварын шинэ тохиолдолын нэмэгдэл ширүүсч байна
2020-10-18 15:25:01  

ДЭМБ-аас сүүлийн үед нийтэлсэн шинэ коронавирусийн халдварын тухай тоо баримтад харуулснаар, Европын төв нутгийн цагаар 17-ны 19 цаг 43 минутын байдлаар, бүх дэлхийд шинэ коронавирусийн халдварын тохиолдолын тоо өнгөрсөн өдрөөсөө 392 мянга 471 нэмэгдэж, халдвар гарснаас хойших шинэ тэмдэглэлийг үүдсэн байна. Бүх дэлхийд халдварын шинэ тохиолдолын өдөр бүрийн нэмэгдэлийн тоо хоёр өдөр дараалан шинэ тэмдэглэл үүдсэн байна.

Европын төв нутгийн цагаар 17-ны 19 цаг 43 минутын байдлаар,бүх дэлхийд халдварын нийт тохиолдолын тоо нэгэнт 391 сая 962 мянга 59-д хүрч, нийтдээ 1 сая 101 мянга 298 хүн нас барсан байна.

Сүүлийн үед Европод халдварын байдал хурдтай сэргэсэн нь бүх дэлхийд халдварын тохиолдолын өдөр тутмын нэмэгдэлийн тоо шинэ тэмдэглэлийг үүдэж буйн чухал шалтгаан болно. ДЭМБ-ын тоо баримтын дагуу, 17-нд Европод халдварын шинэ тохиолдол 153 мянга 783 бүртгэгдэж, ДЭМБ-аас бүх дэлхийг 6 бүсэд хуваасны дотор тоо хэмжээгээр хамгийн олонд тооцогдож, дараа нь Америк тив орсон байна.