• Хятадын олон улсын радио• Монгол хэлний редакци
v Хятадын нэг хүнд ноогдох шинжлэх ухааны санхүүжилтийн зардлын хэмжээ бага зэрэг буурав
Хятадын Шинжлэх Ухаан Технологийн Яамнаас 7-нд, 2015 оны бүх Хятадын хүн тутмын шинжлэх ухаан технологид оруулсан санхүүжилтийн бүртгэлийн тайланг нийтлэв.
v Хятад эм нь олон улсын эм эмнэлгийн системд орж эхэлсэн байна
Цагаан номд тэмдэглэхдээ, хятад эм нь олон улсын эм эмнэлгийн системд аажмаар орж, Орос, Куба, Вьетнам, Сингапур, Арабын Нэгдсэн Эмират улс зэрэг оронд бүртгүүлсэн байна.
Шинэ мэдээ
Дэлхий дахинд
Эдийн засаг
Webradio
Webvideo
Ярилцлага
Хятад хэл сурах

Күнзийн
сургалтын
танхим

Өдөр дутмын
хэрэглээний
хятад хэлний
хичээл
Цааш>>
Уран зохиолын кафе