• Хятадын олон улсын радио• Монгол хэлний редакци
v Хятад улс шинэ технологи ашиглан саранд тандалт хийнэ
Цаг уурын урьдчилсан мэдээний дагуу, ирэх хоногуудад Ши Чангийн цаг агаар цэлмэг сайхан байж, аянга цахилгаан болон ширүүн салхигүй байх тул туршилт хийхэд нэлээд тохиромжтой гэж мэргэжилтнүүд үзэж байна.
v АПЕК-ийн дэд бүтцийн барилга байгууламжийн PPP-г хэрэгжүүлэх замын зураг төлөвлөгөөг баталжээ
PPP хэлбэр гэдэг нь албан болон хувийн хамтын ажиллагааны харилцаа болон олон нийтийн дэд бүтцийн тоног төхөөрөмжийн төслийн хөрөнгө хуримтлуулах хэлбэр юм.
Шинэ мэдээ
Дэлхий дахинд
Эдийн засаг
Webradio
Webvideo
Ярилцлага
Хятад хэл сурах

Күнзийн
сургалтын
танхим

Өдөр дутмын
хэрэглээний
хятад хэлний
хичээл
Цааш>>
Уран зохиолын кафе