• Хятадын олон улсын радио• Монгол хэлний редакци
v Хятадын робот ухаалаг үйлдвэрлэлд хүч сэлбэж байна
Хятадын аж үйлдвэрлэлийн өөрчлөлт гүнзгийрэх тусам үйлдвэрлэлийн роботын хөгжил ч түргэсч, Хятадын ухаалаг үйлдвэрлэлийн түвшинг дээшлүүлэхэд түлхэц болж байна.
v Хятад улс хэрэглээний салбарын сайжралтыг ахиулна
Өсөлтийг идэвхжүүлэх "гурван чухал хүчин зүйл"-ийн хувьд, гадаад худалдаа сөрөг өсөлттэй байж, хөрөнгө оруулалтын хувь нэмэр буурай байсан нөхцөлд, хэрэглээний зах зээл үргэлжлэн тогтвортой өссөнөөр, хүмүүсийн анхаарлыг татсан байна.
Шинэ мэдээ
Дэлхий дахинд
Эдийн засаг
Webradio
Webvideo
Ярилцлага
Хятад хэл сурах

Күнзийн
сургалтын
танхим

Өдөр дутмын
хэрэглээний
хятад хэлний
хичээл
Цааш>>
Уран зохиолын кафе