• Хятадын олон улсын радио• Монгол хэлний редакци
v Сансар огторгуй, интернет сүлжээний аюулгүйн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлов
Мөн анх удаа гадаад дахь эрх ашгийн шинжтэй бүс гэсэн ойлголтыг дурдсан нь Хятадын армийн олон улсын нийгэмлэгт гүйцэтгэх үүрэг хариуцлага улам их болсныг харуулжээ.
v Ази Европын дэд бүтцийн түншлэлийн яриа хэлцэл боллоо
ХКН-ын Улс төрийн товчооны Байнгын хорооны гишүүн, Төрийн зөвлөлийн ерөнхий сайдын орлогч Жан Гаоли нээлтийн хуралд оролцон үг хэлсэн байна.
Шинэ мэдээ
Дэлхий дахинд
Эдийн засаг
Webradio
Webvideo
Ярилцлага
Хятад хэл сурах

Күнзийн
сургалтын
танхим

Өдөр дутмын
хэрэглээний
хятад хэлний
хичээл
Цааш>>
Уран зохиолын кафе