• Хятадын олон улсын радио• Монгол хэлний редакци
v 2016 оны Хятадын банк санхүүгийн тайланг гаргав
Хятадын Нийгмийн Шнжлэн Уааны Аадемийн Банк санхүүгийн судалгааны газар саяхан 2016 оны "Хятадын банк санхүүгийн хөгжлийн тайлан"-г гаргав.
v Зам тээврийн аюулгүй байдал тогтвортой байна
Сар шинийн баярын амралтын эхний 3 хоногт бүх Хятадын бүх хурдны авто замын хөдөлгөөн эмх журамтай, зам харилцаа аюулгүй тогтвортой байдлаа хадгалж байна гэж 9-нд сурвалжлагч Дотоодыг аюулаас хамгаалах яамнаас мэдээллээ.
Шинэ мэдээ
Дэлхий дахинд
Эдийн засаг
Webradio
Webvideo
Ярилцлага
Хятад хэл сурах

Күнзийн
сургалтын
танхим

Өдөр дутмын
хэрэглээний
хятад хэлний
хичээл
Цааш>>
Уран зохиолын кафе