• Хятадын олон улсын радио• Монгол хэлний редакци
v Хятадын хурдны төмөр замын урт 16 мянган км болжээ
Өдгөө Хятад улсын ашиглалтад орсон төмөр зам 112 мянган км болсон бөгөөд, түүний 10 хувиас илүү нь хурдны төмөр зам юм.
v Хятадад 264 сая тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөнд оролцож байна
2014 оны эцсийн байдлаар, Хятадад 264 сая тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөнд оролцож байгаа ба үүнд авто машин 154 сая байна. Тээврийн хэрэгслийн жолооч 300 сая, үүнээс авто машины жолооч 246 сая гаруй байна.
Шинэ мэдээ
Дэлхий дахинд
Эдийн засаг
Webradio
Webvideo
Ярилцлага
Хятад хэл сурах

Күнзийн
сургалтын
танхим

Өдөр дутмын
хэрэглээний
хятад хэлний
хичээл
Цааш>>
Уран зохиолын кафе