Хөдөө орон нутагт ахмадын асрамжийн 20 мянга гаруй газар ажиллуулж байна
2020-11-22 16:00:36  

Хятадын хөдөө тосгоны ахмад настны асрамжийн үйлчилгээг танилцуулах хурлаас мэдээлснээр, одоогийн байдлаар Хятадын хөдөө орон нутагт ахмадын асрамжийн 20 мянга гаруй газар ажиллаж байгаа бөгөөд 1 сая 940 мянга гаруй ортой, улсын хэмжээнд хот, хөдөөгийн харж хандах хүнгүй 3 сая 88 мянга гаруй өндөр настнуудыг тэтгэмж халамжийн тусгай хөтөлбөрт хамруулаад байна.

Одоогийн байдлаар, хөдөө орон нутагт ахмад настны асрамжийн 20 мянга гаруй газар байгаагаас аз жаргалын хүрээлэн, асрамжийн газрууд гээд ахмад настайчуудад зориулсан 108 мянга орчим байгууламжууд үйл ажиллагаагаа явуулдаг бөгөөд дээд түвшний үйлчилгээний сүлжээг анх алхам бүрдүүлж, нийгмийн үйлчилгээнд хамруулах төслүүд хэрэгжүүлэн, хот, хөдөөгийн харж хандах хүнгүй 3 сая 880 мянган ахмад настайчуудыг хамруулж, шаардлагатай туслалцааг цаг тухайд нь үзүүлж, санхүүгийн бэрхшээлтэй 13 сая 350 мянган ахмад настныг хөдөө орон нутгийн оршин суугчдын амьжиргааны үндсэн баталгаанд хамруулжээ. Түүнчлэн хэт ядуу амьдралтай настайчуудын асрамжийн газрын дэд бүтцийг шинэчлэх төсөл хэрэгжүүлж, хөдөө орон нутгийн асрамжийн газрын хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хэмжээг 75 хувь хүрэхгүй байсныг 90 хувь хүртэл дээшлүүлсэн байна. Мөн үндэсний хэмжээнд хөдөө орон нутагт ахмад настайчуудад зориулсан халамж үйлчилгээний тогтолцоог байгуулж, мэдээллийн менежментийн индэр байгуулан, тогтмол шалган байцаах дүрмийг авч хэрэгжүүлж байна. \Ренчинсоо\