ДХБ-д өөрийн орны чадвартай нийцсэн хувь нэмэр оруулахад бэлэн байна
2021-04-08 21:31:33  

ДХБ-д өөрийн орны чадвартай нийцсэн хувь нэмэр оруулахад бэлэн байна_fororder_src=http___nimg.ws.126.net__url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2021%2F0408%2F02100677j00qr8pcf000xc000hs00bvg&thumbnail=650x2147483647&quality=80&type=jpg&refer=http___nimg.ws.126

Хятадын Худалдааны яамны хэвлэлийн төлөөлөгч Гаофэн 8-нд ДХБ дахь Хятад улсын хөгжиж буй гишүүний статусийн асуудалд холбогдуулан хариу өгч хэлэхдээ, Хятад улс хариуцлагатай хөгжиж буй том гүрний хувьд эрх мэдэл ба үүрэг хариуцлага тэнцүү байх зарчмыг мөрдөн, ДХБ-д өөрийн чадвартай нийцсэн хувь нэмэр оруулахад бэлэн байна гэв.

Гаофэн хэлэхдээ, гадаад орчин нөхцөл хэрхэн өөрчлөгдөхөөс үл хамааран, Хятад улс ямагт хөгжиж буй гишүүнүүдтэй хамтаар өргөн олон хөгжиж буй гишүүнүүдийн эрх ашгийг хамгаалж, өөрийн чадвартай нийцсэн илүү их хувь нэмрээ оруулах болно гэжээ.