Төвөдийг энх тайвнаар чөлөөлсөн 70 жилийн ойд зориулсан үзэсгэлэн Бээжинд болж байна
2021-09-15 18:13:28  

Төвөдийг энх тайвнаар чөлөөлсөн 70 жилийн ойд зориулсан үзэсгэлэн Бээжинд болж байна_fororder_HZ5A7312

Төвөдийг энх тайвнаар чөлөөлснөөс хойших 70 жилийн хөгжил дэвшил түүх соёлыг харуулсан үзэсгэлэн Бээжин хотын Төвөдийн соёлын музейд болж байна.

Төвөдийг энх тайвнаар чөлөөлсөн 70 жилийн ойд зориулсан үзэсгэлэн Бээжинд болж байна_fororder_HZ5A7315

Тус үзэсгэлэн 6-р сарын 29-д нээгдэж, Төвөдийг энх тайвнаар чөлөөлснөөс хойших 70 жилийн турших түүхэн үйл явцыг тэмдэглэсэн 350 гаруй зураг дүрс, 61 ном судар, түүхийн үнэт дурсгалын зүйлс болон төвөд эм эмнэлэг, уламжлалт соёл урлаг, амьдралын эдлэл хэрэгсэл, нутгийн онцлогтой бүтээгдэхүүн зэрэг зүйлсийг дэлгэн үзүүлж байна. 

Төвөдийг энх тайвнаар чөлөөлсөн 70 жилийн ойд зориулсан үзэсгэлэн Бээжинд болж байна_fororder_HZ5A7364

Төвөдийг энх тайвнаар чөлөөлсөн 70 жилийн ойд зориулсан үзэсгэлэн Бээжинд болж байна_fororder_HZ5A7391

Төвөдийг энх тайвнаар чөлөөлсөн 70 жилийн ойд зориулсан үзэсгэлэн Бээжинд болж байна_fororder_HZ5A7351

Төвөдийг энх тайвнаар чөлөөлсөн 70 жилийн ойд зориулсан үзэсгэлэн Бээжинд болж байна_fororder_HZ5A7414

Төвөдийг энх тайвнаар чөлөөлсөн 70 жилийн ойд зориулсан үзэсгэлэн Бээжинд болж байна_fororder_HZ5A7416

Төвөдийг энх тайвнаар чөлөөлсөн 70 жилийн ойд зориулсан үзэсгэлэн Бээжинд болж байна_fororder_HZ5A7389

Төвөдийг энх тайвнаар чөлөөлсөн 70 жилийн ойд зориулсан үзэсгэлэн Бээжинд болж байна_fororder_HZ5A7417

Төвөдийг энх тайвнаар чөлөөлсөн 70 жилийн ойд зориулсан үзэсгэлэн Бээжинд болж байна_fororder_HZ5A7418

Төвөдийг энх тайвнаар чөлөөлсөн 70 жилийн ойд зориулсан үзэсгэлэн Бээжинд болж байна_fororder_HZ5A7429

Төвөдийг энх тайвнаар чөлөөлсөн 70 жилийн ойд зориулсан үзэсгэлэн Бээжинд болж байна_fororder_HZ5A7437

Төвөдийг энх тайвнаар чөлөөлсөн 70 жилийн ойд зориулсан үзэсгэлэн Бээжинд болж байна_fororder_HZ5A7461

Төвөдийг энх тайвнаар чөлөөлсөн 70 жилийн ойд зориулсан үзэсгэлэн Бээжинд болж байна_fororder_HZ5A7463

Төвөдийг энх тайвнаар чөлөөлсөн 70 жилийн ойд зориулсан үзэсгэлэн Бээжинд болж байна_fororder_HZ5A7457

Төвөдийг энх тайвнаар чөлөөлсөн 70 жилийн ойд зориулсан үзэсгэлэн Бээжинд болж байна_fororder_HZ5A7464

Төвөдийг энх тайвнаар чөлөөлсөн 70 жилийн ойд зориулсан үзэсгэлэн Бээжинд болж байна_fororder_HZ5A7484

Төвөдийг энх тайвнаар чөлөөлсөн 70 жилийн ойд зориулсан үзэсгэлэн Бээжинд болж байна_fororder_HZ5A7499

Төвөдийг энх тайвнаар чөлөөлсөн 70 жилийн ойд зориулсан үзэсгэлэн Бээжинд болж байна_fororder_HZ5A7552

Төвөдийг энх тайвнаар чөлөөлсөн 70 жилийн ойд зориулсан үзэсгэлэн Бээжинд болж байна_fororder_HZ5A7422