Бүтээлч нийгмийн уур амьсгалыг төлөвшүүлэх ёстой
2021-11-26 10:14:14  

    Хятадын Боловсон хүчний ажлын хурлын дараа Хятадын олон муж хот өөртөө засах орон боловсон хүчнийг татаж бэлтгэх шинэ бодлого боловсруулж байна. Өнгөрсөн долоо хоногт Хүний нөөц нийгмийн хамгааллын яам Чүнчин хотын намын хороо засгийн газартай хамтран Чүнчиний боловсон хүчний их хурал хуралдуулжээ.

Бүтээлч нийгмийн уур амьсгалыг төлөвшүүлэх ёстой_fororder_2

    Хятадын Баруун өмнөд нутгийн Чүнчин хотын боловсон хүчний их хурлаар хотынхоо ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлж, Хятадын Чүнчиний дижитал эдийн засгийн боловсон хүчний зах байгуулж, Чүнчин хотын оюутнуудыг ажлын байраар хангах хөрөнгө босгохыг дэмжих олон нийтийн үйлчилгээний төвийн индрээр дамжин, дижитал эдийн засгийн боловсон хүчний захыг байгуулж, дижитал эдийн засгийн боловсон хүчний шилжилт хуваарилалтын байдлыг сайжруулахын төлөө ажиллана.
   Хятадын Шинжлэх Ухааны Академийн академич, Өмнөдийн  Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн захирал Шюе Чикүнь: Энэ бол манай дижитал эрин үе ирэх буюу цаашдын хөгжилд маш чухал платформ гэж бодож байна гэжээ.

Бүтээлч нийгмийн уур амьсгалыг төлөвшүүлэх ёстой_fororder_3

     Бээжин, Шанхай хот мөн боловсон хүчний ажлын хурал хийж, индэр ханган боловсон хүчнийг татаж байна.
   Хятадын Боловсон хүчний Шинжлэх Ухааны Академийн судлаач Сүнь Рүй: Дараагийн алхамд зөв арга хэмжээ авч чадсан нэг нь үнэнийг баримтаас эрэлхийлэх боломжтой. Үндэсний стратегийн ерөнхий төлөвлөгөөнд нийцэж, цаашид илүү хурдан хөгжиж, илүү үр ашигтай байх боломжтой юм гэжээ.
   Суурь судалгааны боловсон хүчний талаар Дүнгуань зориулалттай дэмжих бодлого хэрэгжүүлэхээ мэдэгдэв.
   Шюе Чикүнь хэлэхдээ: Үзэл суртлын хувьд эрдэм чадвартай хүмүүсийг хайрлан хамгаалах хүндэтгэн дэмжих бүтээлч нийгмийн уур амьсгалыг төлөвшүүлэх нь заримдаа шууд ямар нэгэн тус дэмжлэг үзүүлэхээс илүү чухал байдаг гэжээ.