Ведио мэдээлэл

БРИКС-ийн орнуудын удирдагчдын 9 дэх уулзалт болно
Шямэнь
Монгол соёлын унаган бууц: Түнляо хотын монгол цэцэрлэг

Бичил видео

00:01:36
Дөрвөд шяний Жүндү фирм
00:02:25
Дөрвөд шянь орчин цагийн хөдөө аж ахуйг хөгжүүлж байна
00:02:39
"Алаг морь"

Сайн байна уу Хятад Орон

00:02:33
Бийр
00:02:31
Луу
00:02:32
Сэлэм