Ведио мэдээлэл

00:02:19
Хятад, Италийн найрамдал хэдэн мянганы түүхтэй
00:02:48
Байгаль экологио нүдний цэцгий мэт хамгаална
00:00:38
Жижиг дунд аж ахуйн нэгж болон залуусын бүтээлч хөгжилд ашигтай боломжийг бүрдүүлж өгнө

Бичил видео

00:02:40
Мүкам урлагийг уламжлан хөгжүүлж байна
00:03:52
Би террорист болох шахсан
00:00:58
Исламын шашны дээд сургуулийн оюутнууд мөргөл хийж байна

Сайн байна уу Хятад Орон

00:02:32
Ши Ань хот
00:02:31
Тэнгэрийн сүм
00:02:33
Тайшань уул