Ведио мэдээлэл

00:02:12
Олон нийтийн гал тахилга шинэчлэл уу, гажуудал уу?
00:02:27
"Бүс ба зам” судлалын хүрээлэн байгуулах ёслол хийв
00:01:52
Хөххот Бээжин хооронд хоёрхон цаг

Бичил видео

00:01:23
СЮРПРИЗ...
00:05:54
​Монголчуудын гал тахилгын тухай...
00:02:23
Намайг сэрээсэн нэгэн зүйл

Сайн байна уу Хятад Орон

00:02:32
Ши Ань хот
00:02:31
Тэнгэрийн сүм
00:02:33
Тайшань уул