• Хятадын олон улсын радио• Монгол хэлний редакци
"Тансаг лам баруун зүгт аялсан" үлгэрийн тухай
• "Тансаг лам баруун зүгт аялсан" үлгэрийн товч танилцуулга
"Тансаг лам баруун зүгт аялсан үлгэр" гэдэг зуун бүлэгт романтикийн программ бол Хятадын ард түмний аман зохиол зохиолчийн зохиол бүтээлтэй харилцан уялдсан шилдэг бүтээл юм. Хятадын эртний сонгодог уран зохиолуудын дотор "Тансаг лам баруун зүгт аялсан" үлгэрийн тогтворжсон уран зохиол болсон явц нь "Улаан асрын зүүд " зэргийн зохиолч гац хүний зохион бүтээсэн байдалтай адилгүй юм. Харин хүйтэн олон бичиг "Гурван улсын үлгэр"-тай төстэй шиг байдаг юм. Эдгээр үлгэр нь цөм ард олны дунд урт хугацаагаар уламжлагдаж хүмүүсийн зохион бүтээхээр дамжиж хамаг эцэст нэг зохиолчийн дүгнэлт чанартай эмхлэн цэгцлэлт ба зохион бүтээлтээр тогтворт зохиол болон хэвшжээ.

 

 

 

Онлейн радио
• Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [118] • Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [117]
• Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [116] • Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [115]
• Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [114] • Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [113]
• Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [112] • Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [111]
• Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [110] • Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [109]
• Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [108] • Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [107]
• Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [106] • Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [105]
• Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [104] • Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [103]
• Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [102] • Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [101]
• Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [100] • Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [99]
• Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [98] • Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [97]
• Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [96] • Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [95]
• Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [94] • Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [93]
• Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [92] • Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [91]
• Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [90] • Тансаг лам баруун зүгт аялсан  [89]
Цааш>>