Хятадын аудитын ажлын хурал боллоо

CRI       (GMT+08:00) 2014-12-25 15:26:04

25-нд Бээжин хотноо 2014 оны Хятадын аудитын ажлын хурал боллоо. Хятадын Аудитын үндэстний газрын ерөнхий аудитор Лю Жя-и, 2015 онд Хятадын аудитын байгууллага өндөр настны даатгалын санд аудитын бүх талын шалгалт хийж, нам засгийн удирдах боловсон хүчинд аудитын эдийн засгийн шалгалт хийх болно гэжээ.

Лю Жя-и, 2015 онд аудитын ажлын гол чиглэл нь аудитын ажлын эрх хүчийг эрчимжүүлж, үр ашгийг дээшлүүлэн, хуулийн дагуу засаглах, өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх, улс орны эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хамгаалж, авилгалын эсрэг байгуулалт зэрэг болно гэжээ.

Тодруулбал, аудитын газар дараах 6 ажлыг хийх болно. Нэгт, төвийн чухал том бодлого арга хэмжээг найдваржуулж байгаа байдлыг шалгах. Хоёрт, санхүүгийн аудитын шалгалтыг гүнзгийрүүлж, олон нийтийн санхүүгийн үр ашгийг дээшлүүлнэ. Гуравт, ардын амьдралд холбоотой аудитын шалгалтыг эрчимжүүлэх. Дөрөвт, эдийн засгийн хариуцлагын аудитын шалгалтыг эрчимжүүлэх. Тавд, хөрөнгө оруулалтад аудитын шалгалт хийх. Зургаад, эх баялаг байгаль орчинд аудитын шалгалт хийх эдгээр болно. \Э. Г\

Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдэл