Юанийн валютын ханшийн индексийн иж бүрэн валютын эрхэнд зохицуулалт хийв

CRI       (GMT+08:00) 2016-12-30 17:17:54
Хятадын гадаад валютын арилжааны систем (CFETS)29-ны өдөр Хятадын Валютын арилжааны төвийн Юанийн валютын ханшийн индексийн иж бүрэн валютын эрхийн дүрэмд зохицуулалт хийсэн бөгөөд 2017 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэх болно гэжээ.
Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдэл