Дэлхийн эдийн засгийн сэргэлт "түгээмэл мөртөө тогтвортой" байна

Синьхуа Агентлаг       (GMT+08:00) 2017-04-17 11:19:59

АНУ-ын зөвлөх-Brookings Institute болон ИхБританийн "Financial Times" сонины 16-ны өдөр хамтран гаргасан тоо баримтаас үзвэл, банк санхүүгийн хямралын өгсөлт уруудалтын дараах дэлхийн эдийн засгийн сэргэлт "түгээмэл мөртөө тогтвортой" байна.

"Дэлхийн эдийн засгийн сэргэлтийн индекс"-ээс үзвэл, эдийн засаг хөгжсөн цогцууд эдийн засгийн өсөлтийн зүй зохистой замд орж, инфляцийн дарамт багасаж байна. Эдийн засгийн шинээр хөгжиж буй цогцуудын байдал ч илт сайжирч, 2016 оны өсөлтийн индекс нь түүхийн дундаж төвшнөөс доогуур байсан бол, эдүгээ нэмэгдээд 2013 оны эхний хамгийн дээд түвшинд хүрсэн байна.

Дэлхийн эдийн засгийн байдал эрчимжиж, давтамжийн шинжтэй сэргэлтээс ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, орлогын түвшнийг өндөржүүлэх, хөгжлийн хэмжээг дээшлүүлэх боломжийг нээн өгч байна гэж ОУВС-гийн ерөнхий захирал Кристин Лагард саяхан илэрхийлжээ.

Холбоотой мэдээ
Сэтгэгдэл