Сэтгүүлчийн аяны тэмдэглэл

Эртний хотын тууриас энэ цагийн өнгийг тольдохуй
Хүссэн бүх улсад нээлттэй төсөл гэв
Торгоны зам дагуух нутгийн аялал эхэллээ
ХОУР-гийн бичгийн үнэт дурсгалтай танилцав
Зөгнөлийн хотыг бодитоор цогцлоож байна