37-р хичээл Орон сууц түрээслэх
2017-11-22 16:44:49  

第37课     租公寓

H:Сайн байцгаана уу? Эрхэм найз нараа. “Өдөр тутмын хэрэглээний Хятад хэл”-ний хичээлийг сурч байгаа та нартаа баярлалаа. Номиннарс мэндчилж байна.

M:Сайн байцгаана уу? Мөнхөө та бүхэнтэй мэндчилж байна.

H: Одоо бид өмнөх хичээлээр сурсан агуулгаа эргэн саная. 我想租房. Би байр түрээслэх гэсэн юм.

M: 我想租房。

H: 租房, байр түрээслэх.

M: 租房。

H: 您想找什么样的房子?Та ямар байр түрээслэх гэж байгаа юм бэ?

M: 您想找什么样的房子?

H: 什么样的, ямар.

M: 什么样的。

H: 房子, байр, байшин.

M: 房子。

H: Та ямар үнээр түрээслэх гэж байгаа вэ? 您想花多少钱租?

M: 您想花多少钱租?

H: 花多少钱, ямар үнээр.

M: 花多少钱。

H: 租, түрээслэх.

M: 租。

H: 您想花多少钱租?

M: Та ямар үнээр түрээслэх гэж байгаа вэ?

H: 什么时候能搬进来?Хэзээ нүүж ирэх вэ?

M: 什么时候能搬进来?

H: 什么时候, хэзээ.

M: 什么时候。

H: 搬进来, нүүж ирэх.

M: 搬进来。

H: 房租怎么付?Байшингийн түрээсний мөнгийг яаж төлөх вэ?

M: 房租怎么付?

H: 房租, түрээсний мөнгө.

M: 房租。

H: 怎么付?Яаж төлөх вэ?

M: 怎么付?

H: 房租怎么付? 

M: Түрээсний мөнгийг яаж төлөх вэ ?

H:Одоо бид өмнөх хичээлээр сурсан нэгтгэсэн ярианы дасгалыг бүхэл бүтнээр нь сонсоцгооё.

 

完整对话 Нэгтгэсэн ярианы дасгал

对话一 Ярианы дасгал нэг

A: 我想租房. Би байр түрээслэх гэж байна.

B: 您想找什么样的房子?Та ямар байр түрээслэх гэж байгаа юм бэ?

A: 带家具的两居. 房子不要太旧. Гэрийн тавилга бүхий хоёр өрөө байр. Дэндүү хуучин биш бол зүгээр.

 

对话二 Ярианы дасгал хоёр

B: 您想花多少钱租?Та ямар үнэтэй байр түрээслэх гэж байгаа вэ?

A: 月租3000元以内吧. Сарын түрээс нь 3000 юаньд багтаж байвал сайн байна.

B: 您看这房怎么样?Энэ байр танд ямар санагдаж байна?

A: 不错. Дажгүй.

 

对话三 Ярианы дасгал гурав

 

A: 什么时候能搬进来?Хэзээ нүүж ирэх вэ?

B: 下个月底. Дараа сарын сүүлчээр.

A: 房租怎么付?Түрээсний мөнгийг яаж төлөх вэ?

B: 一次付三个月的. Нэг удаад гурван сарын түрээс төлнө.

 

M: Бид хичээлээ энд хүртэл давтлаа, одоо өнөөдрийн хичээлийн чухал өгүүлбэрүүдийг суръя.

 

今日关键 Чухал өгүүлбэрүүд

(néng)(shàng)(wǎng)(ma)?Сүлжээнд холбогдох боломжтой юу? 

(shuǐ)(diàn)(fèi)()(méi)()(fèi)(zěn)(me)(jiāo)?Ус цахилгааны мөнгө болон гаазны мөнгийг яаж төлөх вэ?

(fáng)()(duō)(shǎo)(qián)?Байрны түрээс нь ямар үнэтэй юм бэ?

()(men)(shén)(me)(shí)(hòu)(qiān)()(tong)?Бид хэзээ гэрээнд гарын үсэг зурах вэ?

()(gěi)()(kāi)()(shōu)(). Би чамд баримт бичиж өгье.

 

H: Мөнхөө, энэ удаа бид чамд туслан байр олж өгөхөөр барахгүй, бас таны өдөр тутмын хятад хэлний чадварыг дээшлүүлэх болно.

M: Баярлалаа. Бид одоо байраа эрье. Сүлжээнд холбогдох боломжтой юу? гэдгийг хятадаар яаж хэлэх вэ?

H: Зөв, энэ их чухал, та: 能上网吗?Сүлжээнд

холбогдож болох уу? гэж асууж болно.

M: 能上网吗?

H: 能, болох.

M: 能。

H: 上网, сүлжээнд холбогдох.

M: 上网。

H: 吗, өгүүлбэрийн төгсгөлд орж асуусан санааг харуулдаг туслах үг. Жишээлбэл: 你好吗?Сайн байна уу? 他了解中国吗?Тэр Хятадыг сайн мэддэг үү?

M: 你好吗?他了解中国吗?

H: 能上网吗?

M: Сүлжээнд холбогдох боломжтой юу? 

 

完整对话 Нэгтгэсэн ярианы дасгал

对话一 Ярианы дасгал нэг

A: 能上网吗?Сүлжээнд холбогдох боломжтой юу? 

B: 可以上网. Боломжтой.

 

H: 上网, сүлжээнд холбогдох.

M: 上网。

H: 能上网吗?

M: Сүлжээнд холбогдох боломжтой юу? 

 

M: Хятадаар: Ус цахилгааны мөнгө болон гаазны мөнгийг яаж төлөх вэ? гэдгийг юу гэж хэлэх вэ?

H: 水电费和煤气费怎么交?гэж хэлнэ.

M: 水电费和煤气费怎么交?

H: 水电费, ус цахилгааны мөнгө.

M: 水电费。

H: 和, болон.

M: 和。

H: 煤气费, гаазны мөнгө.

M: 煤气费。

H: 怎么, яаж.

M: 怎么。

H: 交, төлөх.

M: 交。

H: 水电费和煤气费怎么交?

M: Ус цахилгааны мөнгө болон гаазны мөнгийг яаж төлөх вэ?

 

对话二 Ярианы дасгал хоёр

A: 水电费和煤气费怎么交?Ус цахилгааны мөнгө болон гаазны мөнгийг яаж төлөх юм бэ?

B: 去银行交就可以。Банканд очиж төлж болно. 

 

H:水电费和煤气费, ус цахилгааны мөнгө болон гаазны мөнгө.

M:水电费和煤气费。

H: 怎么交?Яаж төлөх вэ?

M: 怎么交?

H: 水电费和煤气费怎么交?

M: Ус цахилгааны мөнгө болон гаазны мөнгийг яаж төлөх вэ?

 

H: За, одоо хичнээн мөнгө төлөх вэ? гэдгийг юу гэж хэлэхийг мэдэж авахыг хүсч байна уу?

M: Тийм ээ, энэ лав байрны мөнгө асуухаас өөр байх шүү. Байрны түрээсэнд хичнээн мөнгө төлөх вэ? гэдгийг юу гэж хэлэх вэ?

H: 房租多少钱?гэж хэлээрэй.

M: 房租多少钱?

H: 房租, түрээсний мөнгө.

M: 房租。

H: 多少钱?Ямар үнэтэй вэ?

M: 多少钱?

H: 房租多少钱?

M: Байрны түрээсний мөнгө ямар үнэтэй вэ?

 

对话三 Ярианы дасгал гурав

A: 房租多少钱?Байрны түрээсэнд хичнээн мөнгө төлөх вэ?

B: 月租2800元. Сардаа 2800 юань.

 

M: Бид хэзээ гэрээнд гарын үсэг зурах вэ? гэдгийг хятадаар юу гэж хэлэх вэ?

H: Үүнийг “我们什么时候签合同?” гэж хэлнэ.

M: 我们什么时候签合同?

H: 我们, бид.

M: 我们。

H: 什么时候, хэзээ.

M: 什么时候? 

H: 签合同, гэрээнд гарын үсэг зурах.

M: 签合同。

H: 我们什么时候签合同?

M: Бид хэзээ гэрээнд гарын үсэг зурах юм бэ? 

 

对话四 Ярианы дасгал дөрөв

A: 我们什么时候签合同?Бид хэзээ гэрээнд гарын үсэг зурах вэ?

B: 没问题的话,现在就可以. Ярих юмгүй бол одоогоор гарын үсэг зурж болно.

 

H: Саяны бидний хэлсэн шигээр та нэг удаад гурван сарын түрээсийн мөнгөө төлж байх болно. Байрны эзэн нь ерөнхийдөө танд мөнгө авсан баримт бичиж өгөөд: “我给你开个收据.” гэж хэлэх болно.

M: 我给你开个收据。

H: 我, би.

M: 我。

H: 给你, танд.

M: 给你。

H: 收据, баримт.

M: 收据。

H: 开收据, баримт бичиж өгөх.

M: 开收据。

H: 我给你开个收据。

M: Би танд баримт бичиж өгье.

 

对话五 Ярианы дасгал тав

A: 这是三个月的房租. Энэ гэрийн түрээсний 3 сарын мөнгө.

B: 好的. 我给你开个收据. За. Би танд баримт бичиж өгье.

 

H: За, бид одоо саяхан сурсан үгнүүдээ дахин давтъя. 能上网吗?

M: 能上网吗?

H: 上网, сүлжээнд холбогдох.

M: 上网。

H: 水电费和煤气费怎么交?Ус цахилгааны мөнгө болон гаазны мөнгийг яаж төлөх вэ ?

M: 水电费和煤气费怎么交?

H: 水电费和煤气费, ус цахилгааны мөнгө болон гаазны мөнгө.

M: 水电费和煤气费。

H: 房租多少钱? 

M: Байрны түрээсийн мөнгө хэд вэ?

H: 房租, түрээсийн мөнгө.

M: 房租。

H: 我们什么时候签合同?Бид хэзээ гэрээнд гарын үсэг зурах вэ?

M: 我们什么时候签合同?

H: 签合同, гэрээнд гарын үсэг зурах.

M: 签合同。

H: 我给你开个收据。“Би танд баримт бичиж өгъе.”

M: “我给你开个收据.”

H: 开个收据, баримт бичиж өгөх.

M: 开个收据。

H: Одоо бид өнөөдрийн нэгтгэсэн ярианы дасгалаа бүтнээр нь нэг удаа сонсоцгооё.

 

完整对话 Нэгтгэсэн ярианы дасгал

 

对话一  Ярианы дасгал нэг

A: 能上网吗?Сүлжээнд холбогдох боломжтой юу?

B: 可以上网. Сүлжээнд холбогдох боломжтой. 

 

对话二 Ярианы дасгал хоёр

A: 水电费和煤气费怎么交?Ус цахилгааны мөнгө болон гаазны мөнгийг яаж төлөх вэ?

B: 去银行交就可以. Банканд очиж төлж болно.

 

对话三 Ярианы дасгал гурав

A: 房租多少钱?Байрны түрээсэнд хичнээн мөнгө төлөх вэ?

B: 月租2800元.Сардаа 2800 юань.

 

对话四 Ярианы дасгал дөрөв

A: 我们什么时候签合同?Бид хэзээ гэрээ байгуулах юм бэ?

B: 没问题的话,现在就可以. Ярих юмгүй бол одоо зурж болно.

 

对话五 Ярианы дасгал тав

A: 这是三个月的房租. Энэ байрны гурван сарын түрээсийн мөнгө.

B: 好的。我给你开个收据. За, би танд баримт бичиж өгье.

 

М:Өнөөдрийн хичээл энд хүрээд өндөрлөж байна. Одоо Хятадын соёлын тухай танилцуулъя.

 

Хятадын соёлын тухай

 

Хятад улсад 1980 оноос өмнөх байдлаар, “байр худалдаж авах”, “үл хөдлөх хөрөнгө” гэх зэрэг үгийг бол эгэл жирийн иргэд сайн мэдэхгүй байсан. Учир нь тэр үед орон сууцыг байгууллага нэгжээс хуваарилж өгдөг бөгөөд байрны түрээс нь маш хямд байжээ. Гэхдээ мэдээж хувь хүнд байрны өмчийн эрх байхгүй байсан юм. Өнгөрсөн зууны 90-ээд оноос эхлэн Хятад улс ийм  байдлаар хуваарилаахаа больж, орон сууцыг зах зээлийн системд оруулсан байна. Өнөөдрийн хувьд “байр худалдаж авах” нь хүмүсийн хамгийн их анхаарал тавьдаг асуудлын нэг нь болжээ. Байр худалдан авагчдын дотор залуучууд зонхилох хувийг эзэлж байна. Ялангуяа гэрлэх гэж байгаа залуучууд байр худалдаж авах нь нэг ёсны шаардлага болсон байна. Мэдээж санхүүгийн боломж тааруухан гэр бүлд энэ асуудал маш их дарамт болдог. Хоёр талын аав ээж нь байдаг хөрөнгөө хөнтрүүлдэг төдийгүй, залуу хос ч зээлийн нүхэнд унах нь бий. Гэсэн ч ихэнх хүмүүс байр худалдан авахаас биш, байр түрээслэх дургүй байдаг. Алсын хараагаар, орон сууц худалдаж авах нь түрээслэхээс хамаагүй ашигтай гэж тэд үздэг.

За, манай өнөөдрийн хичээл энд хүрээд өндөрлөх гэж байна. Хичээл өндөрлөхөөс өмнө би уламжлал ёсоор танд нэг асуулт үлдээе: “Байрны түрээсийн мөнгө хэд вэ?” гэдгийг хятадаар юу гэж хэлдэг юм бэ?

Энэ асуултын хариуг та mon@cri.com.cn гэсэн хаягаар бидэнд И-мейл бичиж ирүүлээрэй. Энэ хичээлийг дахин сонсохыг хүсвэл та https://mongol.cri.cn гэсэн хаягаар манай вэб сайтаар зочлоорой. “Өдөр тутмын хэрэглээний Хятад хэл”-ний хичээлээр уулзтал түр баяртай. 再见!