42-р хичээл Мөнгө гуйвуулах
2017-11-29 11:01:34  

第42课  汇款

H:Сайн байцгаана уу? Эрхэм найз нараа. “Өдөр тудмын хэрэглээний Хятад хэл”-ний хичээлийг сонсож байгаа та бүхэнд баярлаж байна. Номиннарс та бүхэнтэй мэндчилж байна. 

M:Сайн байцгаана уу? Мөнхөө та бүхэнтэй мэндчилж байна.

H:Өмнөх хичээлээр бид банктай холбоотой хэрэглээний хятад хэл хэллэгүүд ярьж сурсан, одоо бид сурсан хичээлээ давтъя.

H: 您好,要帮忙吗?

M: Сайн байна уу? Та надаар туслуулах уу?

H: 我交电话费。 

M: Би утасны мөнгөө төлөх гэсэн юм.

H: 我交电费。

M: Би цахилгааны мөнгөө төлөх гэсэн юм.  

H: 银行星期日休息吗?

M: Банк бүтэн сайнд  амрах уу?

H:Одоо бид өмнөх хичээлээр сурсан нэгтгэсэн ярианы дасгалыг сонсоцгооё.

 

 

 

完整对话  Нэгтгэсэн ярианы дасгал

 

对话一Ярианы дасгал нэг

A: 您好. 要帮忙吗?Сайн байна уу? Та надаар туслуулах уу?

B: 嗯. 我交电话费. Би утасны төлбөрөө төлөх гэсэн юм.

A: 请跟我来.  Намайг дагаад яваарай.

A: 谢谢.  Баярлалаа.

B: 不客气. Зүгээр зүгээр.

 

对话二   Ярианы дасгал хоёр

A: 您好. 要帮忙吗?Сайн байна уу? Та надаар туслуулах уу?

B: 是的. 我交电费. Тиймээ. Би цахилгааны төлбөрөө өгөх гэсэн юм.

A: 请您到第三个窗口. Та гуравдугаар цонхон дээр очоорой.

 

对话三  Ярианы дасгал гурав

A: 银行星期日休息吗?Банк бүтэн сайндаа амрах уу?

B: 不休息.早上9点开门. Амрахгүй. Өглөөний 9 цагт ажиллана. 

A: 明天早上我就去交费. Маргааш өглөө би очиж төлбөрөө тушаана. 

 

M: Эрхэм найз нараа. Бид хичээлээ давтлаа. Одоо өнөөдрийн хичээлээр сурах чухал өгүүлбэрүүдээ сонсоцгооё.

 

今日关键   Чухал өгүүлбэрүүд

()(yào)(bàn)()(huì)(kuǎn). Би мөнгө гуйвуулах гэсэн юм.

10(fēn)(zhōng)(zuǒ)(yòu)(néng)(dào)(zhàng). 10 минут хиртэй болоод дансанд шилжинэ. 

(shǒu)()(fèi)(shì)(duō)(shǎo)?Үйлчилгээний төлбөр нь ямар үнэтэй юм бэ? 

(měi)()(zuì)(gāo)(shōu)(fèi)50(yuán). Нэг удаа үйлчлүүлэхэд хамгийн их нь 50 юань.

 

M: Номио. Би гэрлүүгээ яаралтай мөнгө гуйвуулах хэрэгтэй боллоо. Банкинд очоод үүнийг би хятадаар юу гэж хэлэх вэ?

H: Мөнхөө, та анхааралтай сонсоорой. Үүнийг: 我要办理汇款. гэж хэлнэ. Би мөнгө гуйвуулья.

M: 我要办理汇款。

H: 我要, би авах.

M: 我要。

H: 办理, гүйцэтгэх.

M: 办理。

H: 汇款, мөнгө гуйвуулах.

M: 汇款。

H: 我要办理汇款。

M: Би мөнгө гуйвуулья.

 

H:Эрхэм найз нараа. Залгаад бид ярианы дасгалаа сонсоцгооё.

 

对话一   Ярианы дасгал нэг

A: 你好,我要办理汇款. Сайн байна уу? Би мөнгө гуйвуулах гэсэн юм.

B: 请您先填一张汇款单. Та урьдаар хүснэгт бөглөөрөй.

A: 好的. За.

 

H: 办理汇款, мөнгө гуйвуулах.

M: 办理汇款。

H: 我要办理汇款。 

M: Би мөнгө гуйвуулах гэсэн юм.

 

 

 

H:Мөнхөө, та мэдэж авсан уу? Банкны ажилтан таныг урьдаар хүснэгтээ бөглө гэж байна, бас өөрийн болон хүлээж авах хүнийхээ нэр усыг бичээрэй гэж зөвлөж байна. Тэгэхдээ мөнгө дансанд хэзээ орохыг мэдэхийг та их л хүсэж байгаа байх.

M: Тэгэлгүй яахав.

H: Хэрвээ 10 минутын дотор дансанд шилжих бол, банкны ажилтан танд: 10分钟左右能到账. гэж хэлж өгөх болно.

M: 10分钟左右能到账。

H: 10分钟, 10 минут.  

M: 10分钟。

H: 左右, орчим.

M: 左右。

H: 能, чадах.

M: 能。

H: 到账, дансанд орох.

M: 到账。

H: 10分钟左右能到账。

M: Бараг 10 минут хиртэй болоод дансанд шилжинэ. 

 

对话二  Ярианы дасгал хоёр

A: 多长时间能到帐?Хэзээ дансанд шилжих вэ?

B: 10分钟左右能到账. Бараг 10 минут болоод дансанд шилжнэ.

 

M: Номио. Дараа нь би үйлчилгээний төлбөр нь ямар үнэтэй вэ?гэдгийг яаж хэлэх вэ?

H: Мөнхөө. Та ингэж хэлж болно.手续费是多少?  Үйлчилгээний төлбөр нь ямар үнэтэй юм бэ?

M: 手续费是多少?

H: 手续费, үйлчилгээний төлбөр.

M: 手续费。

H: 是, бол.

M: 是。

H: 多少, хичнээн.

M: 多少。

H: 手续费是多少?

M: Үйлчилгээний төлбөр нь хэд вэ?

 

对话三  Ярианы дасгал гурав

A: 手续费是多少?Үйлчилгээний төлбөр нь хэд вэ?

B: 按百分之一的比例收取. 每笔最高收费50元. 1%-ийн харьцаагаар татвар төлнө. Нэг удаад үйлчлүүлсэн төлбөр нь хамгийн их нь 50 юань.

 

M: Номио. Би сая “Үйлчилгээний төлбөр нь ямар үнэтэй юм бэ? ” гэж асуусны дараа банкны ажилтан надад юу гэж хэлснийг ойлгосонгүй. Номио надад дахиж хэлж өгөх үү?

H: Мөнхөө. Тэд ингэж хэлсэн байна.  “每笔最高收费50元。” Нэг удаад үйлчлүүлсэн төлбөр нь хамгийн их нь 50 юань.

M: 每笔最高收费50元。

H: 每笔, нэг удаад.

M: 每笔。

H: “最” гэдэг үг нь хир хэмжээг заасан үг байж, тэмдэг нэрийг тодотгоно. Жишээлбэл: Хамгийн сайн. 最好。

M: 最好。

H: 最美, хамгийн үзэсгэлэнтэй.

M: 最美。

H: 最大, хамгийн том.

M: 最大。

H: 最高, хамгийн өндөр.

M: 最高。

H: 收费, төлбөр.

M: 收费。

H: 50元, 50 юань.

M: 50元。

H: 每笔最高收费50元。

M: Нэг удаа үйлчлүүлэхэд хамгийн их төлбөр нь 50 юань.

 

H: За. Одоо бид өнөөдрийн хичээлээр сурсан мөнгө гуйвуулах тухай үг өгүүлбэрүүдээ товчхоон давтаад авъя. 

H: 我要办理汇款。

M: Би мөнгө гуйвуулах гэсэн юм.

H: 10分钟左右能到账。

M: Бараг 10 минут болоод дансанд шилжинэ.

H: 手续费是多少?

M: Үйлчилгээний төлбөр нь ямар үнэтэй вэ? 

H: 每笔最高收费50元。

M: Нэг удаад хамгийн ихдээ 50 юань.

H: Эрхэм найз нараа. Одоо бид өнөөдрийн хичээлээр сурсан нэгтгэсэн ярианы дасгалаа дахин сонсоцгооё.

 

完整对话  Нэгтгэсэн ярианы дасгал

 

对话一   Ярианы дасгал нэг

A: 你好,我要办理汇款. Сайн байна уу? Би мөнгө гуйвуулах гэсэн юм.

B: 请您先填一张汇款单. Та урьдаар хүснэгт бөглөөрөй.

A: 好的. За.

 

 

对话二   Ярианы дасгал хоёр

A: 多长时间能到帐?Хэзээ дансанд шилжих вэ?

B: 10分钟左右能到账. Бараг 10 минут болоод дансанд шилжинэ.

 

对话三   Ярианы дасгал гурав

A: 手续费是多少?Үйлчилгээний төлбөр нь хэд вэ?

B: 按百分之一的比例收取。每笔最高收费50元. 1%-ийн харьцаагаар татвар төлнө. Нэг удаад үйлчлүүлсэн төлбөр нь хамгийн их нь 50 юань.

 

М:Өнөөдрийн хичээл энд хүрээд өндөрлөж байна. Одоо Хятадын соёлын тухай танилцуулъя.

 

Хятадын соёлын тухай

 

Хятадад шинэ жил цагаан сарын баяр болох бүр алс хол суугаа аав ээж ах дүү садан төрөлдөө мөнгө төгрөг гуйвуулдаг юм. Ялангуяа хот орж ажиллаж байгаа тариачид өөрийн олсон цалингаа гэр нутаг руугаа явуулдаг. Тэд үйлчилгээний төлбөр нь арай хямдавтар газар очиж мөнгөө гуйвуулдаг. Байгалийн гамшиг гарсан үед, гамшигт нэрвэгдсэн нутгийн иргэдэд мөнгө хандивлах гэж олон банк нь мөнгө гуйвуулах тусгай үйлчилгээ нээж, төлбөргүйгээр үйлчилдэг байна. Хэн нэг нь гамшигт өртсөн үед хамт олноороо тусладаг нь хятадуудын сайн сайхан уламжлалт ёс заншил юм. 

Эрхэм найз нараа. Өнөөдөр бид хичээлээ энд хүргээд түр завсарлая. Би мөн уламжлал ёсоор танд нэг асуулт үлдээе. “Би мөнгө гуйвуулъя” гэдгийг хятадаар юу гэж хэлдэг вэ? 

Энэ асуултын хариуг та mon@cri.com.cn гэсэн хаягаар бидэнд И-мейл бичиж ирүүлээрэй. Энэ хичээлийг дахин сонсохыг хүсвэл та https://mongol.cri.cn гэсэн хаягаар манай вэб сайтаар зочлоорой. “Өдөр тутмын хэрэглээний Хятад хэл”-ний хичээлээр уулзтал түр баяртай. 再见!