43-р хичээл Банкны картаар төлбөр хийх
2017-11-30 09:34:43  

第43课       使用信用卡

H:Сайн байцгаана уу? Эрхэм найз нараа. “Өдөр тутмын хэрэглээний Хятад хэл”-ний хичээлийн цаг боллоо. Номиннарс мэндчилж байна. 

M: Сайн байцгаана уу. Мөнхөө мэндчилж байна.

H:Өмнөх хичээлээр бид мөнгө гуйвуулахтай холбоотой үг өгүүлбэрүүд ярьж сурсан. Бид түүнийгээ эргэн саная. 

H: 我要办理汇款。

M: Би мөнгө гуйвуулъя. 

H: 10分钟左右能到账。

M: 10 минут болоод дансанд шилжинэ. 

H: 手续费是多少? 

M: Үйлчлүүлсэн төлбөр нь ямар үнэтэй юм бэ?

H: 每笔最高收费50元。

M: Нэг удаад үйлчлүүлсэн төлбөр нь хамгийн их нь 50 юань.

H: Түрүүчийн хичээлийг энд хүртэл давтлаа.Залгаад нэгтгэсэн ярианы дасгалаа сонсоцгооё. 

 

完整对话  Нэгтгэсэн ярианы дасгал

对话一  Ярианы дасгал нэг

A(男): 你好,我要办理汇款. Сайн байна уу? Би мөнгө гуйвуулах гэсэн юм.

B(女): 请您先填一张汇款单. Та урьдаар хүснэгт бөглөөрөй.

A(男): 好的. За.

 

对话二  Ярианы дасгал хоёр

A: 多长时间能到帐? Хэзээ дансанд шилжих вэ?

B: 10分钟左右能到账. 10 минут хиртэй болоод дансанд шилжинэ.

 

对话三  Ярианы дасгал гурав

A: 手续费是多少?Үйлчлүүлсэн төлбөр нь ямар үнэтэй юм бэ?

B: 按百分之一的比例收取. 每笔最高收费50元. Нэг хувийн харьцаагаар татвар төлнө. Нэг удаад үйлчлүүлсэн төлбөр нь хамгийн их нь 50 юань.

 

M: Бид өмнөх хичээлээр сурсан зүйлээ давтлаа. Залгаад өнөөдрийн хичээлээр сурах чухал өгүүлбэрүүдтэй танилцана уу? 

 

今日关键 Чухал өгүүлбэрүүд

 

()()(shuā)()(ma)?Картаар төлбөр хийж болох уу?

(jiāo)(xiàn)(jīn)(hái)(shì)(shuā)()?Бэлэн мөнгөөр төлөх үү, картаар төлөх үү?

()(shuā)(xìn)(yòng)(). Би итгэмжийн картаар төлнө.

(qǐng)(nín)(zài)(zhè)()(qiān)(). Та энд гарын үсгээ зурна уу?

 

M: Одоо картаар төлбөр хийх нь маш дөхөм болжээ.

H: Тиймээ, тийм.

M: Номио. Үүнийг хятадаар юу гэж хэлдэг юм бэ?  

H: Мөнхөө, та ингэж хэлж болно. “可以刷卡吗?”

M: 可以刷卡吗?

H: “可以”, “болох”.

M: 可以。

H: “刷卡”, “картаар төлбөр хийх”.

M: 刷卡。

H: “吗?” гэдэг нь асуух сул үг. Энэ өгүүлбэр нь асуух өгүүлбэр болохыг илтгэж байна. “可以刷卡吗?”

M: Картаар төлбөр хийж болох уу?

 

完整对话  Нэгтгэсэн ярианы дасгал

对话一 Ярианы дасгал нэг

A:先生,您消费1000元. Эрхэм ээ. Та 1000 юань хэрэглэжээ.

B:我的现金不够了. 可以刷卡吗? Надад байгаа бэлэн мөнгө хүрэхгүй нь ээ. Картаар төлбөр хийж болох уу?

A:可以. Болно.

 

H: “刷卡”, “картаар төлбөр хийх”.

M: 刷卡。

H: 可以刷卡吗?

M: Картаар төлбөр хийж болох уу?

H: Мөнхөө. Өөрийг чинь Монголд юм худалдан авч төлбөр хийх үед, кассчин чамаас бэлэн мөнгөөр төлөх үү, картаар төлөх үү? гэж асуудаг биз. Үүнийг хятадаар: 交现金还是刷卡?гэж хэлдэг юм.

M: 交现金还是刷卡?

H: 交现金, бэлэн мөнгөөр төлбөр хийх.

M: 交现金。

H: 还是, эсвэл.

M: 还是。

H: 刷卡, картаар төлбөр хийх.

M: 刷卡。

H: 交现金还是刷卡?

M: Бэлэн мөнгөөр төлбөр хийх юу үү, картаар төлбөр хийх юм үү ?

H: Мөнхөө. Бид “ингэх үү, ...аль эсвэл тэгэх үү?” гэсэн үг орсон өгүүлбэрийг анхаарах чухалтай гэж би бодож байна. Ийм үг орсон өгүүлбэр нь байнга л асуух өгүүлбэр байж, асуусан хүн нь хоёроос дээш салаа утгатай асуулт тавьж, нөгөө хүнээс аль нэгийг нь сонгож хариулуулахыг хүссэн байдаг. Та бэлэн мөнгөөр төлөх үү, картаар төлөх үү? гэдэг нь ийм жишээ юмаа.

M: За. Ойлголоо. Ийм байдалд би аль нэгийг нь сонгож мөнгөө төлөх ёстой. Тийм бизээ.  “是交现金还是刷卡?”

H: Энэ өгүүлбэрийн сонирхолтой нэг зүйл нь “是” гэдэг үийг товчилж хэлсэн байна. Та миний заасан өгүүлбэрээс “Бэлэн мөнгөөр төлбөр хийх үү, картаар төлбөр хийх үү?” гэдгийг яаж ярьдгийг ойлгож авсан уу? 

M: Ойлголоо, баярлалаа. 

 

对话二  Ярианы дасгал хоёр

A: 您是交现金还是刷卡? Та бэлэн мөнгөөр төлбөр хийх үү, картаар төлбөр хийх үү?

B: 我刷信用卡. Би итгэмжийн картаар төлбөр хийнэ. 

A: 请您在这里签字. Та энд гарын үсгээ зураарай.

B: 好的. За.

 

M: 我要刷信用卡. Би итгэмжийн картаар төлбөр хийнэ.

H: Мөнхөө. Та ингэж хэлж болно. 我刷信用卡.  Би итгэмжинй картаар төлбөр хийнэ.

M: 我刷信用卡。

H: 信用卡, итгэмжийн карт.

M: 信用卡。

H: “刷”, шүдээ сойздох гэсэн үйл үг нь мөн энэ үг юм. Энэ өгүүлбэрт картаар төлөх гэсэн утгатай. 

M: 刷。

H: 刷信用卡, итгэмжийн картаар төлбөр хийх. 

M: 刷信用卡。

 

H: Мөнхөө. Та өөрөө монгол улсын иргэн. Тийм болохоор картыг нэлээн удаан жил хэрэглэсэн байх. Картаар төлбөр хийсний дараа бас гарын үсэг зурах хэрэгтэй. Кассчин чамд “请您在这里签字.” гэж хэлэх болно.

M: 请您在这里签字.

H: 请, хүсэх.

M: 请。

H: “您”, “та” гэдэг нь “чи” гэдгийн хүндэтгэлийн үг.

M: 您。

H: 在这里, энд.

M: 在这里。

H: 签字, гарын үсэг зурах.

M: 签字。

H: 请您在这里签字。

M: Та энд гарын үсгээ зурна уу?

 

H: Эрхэм найз нараа. Залгаад бид өнөөдрийн хичээлээр сурсан картаар төлбөр хийх тухай үгнүүдээ эргэн саная.

M: 刷卡. картаар төлбөр хийх.

H: 可以刷卡吗?Картаар төлбөр хийж болох уу?

M: 可以刷卡吗?

H: 交现金, бэлэн мөнгөөр төлбөр хийх.

M: 交现金。

H: 交现金还是刷卡?

M: Бэлэн мөнгөөр төлөх үү, картаар төлөх үү?

H: 我刷信用卡。

M: Би картаар төлбөр хийнэ.

H: 请您在这里签字。”

M: Та энд гарын үсгээ зурна уу?

H: 签字, гарын үсэг зурах.

M: 签字。

H: Одоо нэгтгэсэн ярианы дасгалаа сонсоцгооё.

 

完整对话 Нэгтгэсэн ярианы дасгал

对话一  Ярианы дасгал нэг

A:先生,您消费1000元. Эрхэм ээ. Та 1000 юань хэрэглэжээ.

B:我的现金不够了. 可以刷卡吗? Надад байгаа бэлэн мөнгө хүрэхгүй нь ээ. Картаар төлбөр хийж болох уу?

A:可以. Болно. 

 

对话二  Ярианы дасгал хоёр

A: 您是交现金还是刷卡?Та бэлэн мөнгөөр төлөх үү, картаар төлөх үү?

B: 我刷信用卡.  Би итгэмжийн картаар төлнө.

A: 请您在这里签字.  Та энд гарын үсгээ зураарай.

B:  好的. За.

М: Өнөөдрийн хичээл энд хүрээд өндөрлөж байна. Одоо Хятадын соёлын тухай танилцуулъя.

 

Хятадын соёлын тухай

Өмнө нь Хятадууд бэлэн мөнгө хэрэглэж ирсэн уламжлалтай. Ажлаар гадагш гарахад, цаашлаад гадаадад жуулчлалаар гарахдаа ч биендээ үлэмж их мөнгө авч явдаг. Иймээс хаяж гээх юм уу, хулгайд алдах тохиолдол байнга гардаг. Өнөөдрийн байдлаар, хүмүүс банкны картаар төлбөр хийхийн сайн талыг мэдэрсэн байна. Залуучууд бол бүр ч карт хэрэглэх нь олон болсон бөгөөд , хүмүүсийн түрийвчинд хэд хэдэн карттай байх нь төдий л сонин биш болжээ.

M: Бид өнөөдрийн хичээлээ энд хүртэл заая. Уламжлал ёсоор би хичээл завсарлахаас өмнө танд нэг асуулт үлдээе. “Би итгэмжийн картаар төлбөр хийж болох уу?” гэдгийг хятадаар юу гэж хэлэх вэ?

H: Энэ асуултын хариуг та mon@cri.com.cn гэсэн хаягаар бидэнд И-мейл бичиж ирүүлээрэй. Энэ хичээлийг дахин сонсохыг хүсвэл та https://mongol.cri.cn гэсэн хаягаар манай вэб сайтаар зочлоорой. Дараагийн   “Өдөр тутмын хэрэглээний Хятад хэл”-ний хичээлээр уулзтал түр баяртай. 再见!