Хятадын импортын худалдаа дэлхийн эдийн засгийг дахин тэнцвэржүүлэхэд хүч сэлбэж байна
2018-05-17 18:21:09  

Өөрчлөлт нээлтийн бодлого хэрэгжүүлсэн 40 жилийн турш Хятад улсын эдийн засаг дэлхий дахины анхаарлыг татсан “гайхамшиг” бүтээсэн юм. Хятад улс импортын худалдаагаа идэвхтэй өргөтгөж, дотоодын иргэдийн улам өндөр чанар бүхий амьжиргааны эрэлт хэрэгцээг хангасан төдийгүй, олон улсын худалдааны хөгжил дэвшилд улам их үүрэг гүйцэтгэн, дэлхийн эдийн засгийг дахин тэнцвэржүүлэхийг үр ашигтай ахиулсан юм. 

Хятадын импортын худалдаа дэлхийн эдийн засгийг дахин тэнцвэржүүлэхэд хүч сэлбэж байна

Хятадын импортын худалдаа дэлхийн эдийн засгийг дахин тэнцвэржүүлэхэд хүч сэлбэж байна

Хятадын импортын худалдаа дэлхийн эдийн засгийг дахин тэнцвэржүүлэхэд хүч сэлбэж байна

Хятадын импортын худалдаа дэлхийн эдийн засгийг дахин тэнцвэржүүлэхэд хүч сэлбэж байна

Хятадын импортын худалдаа дэлхийн эдийн засгийг дахин тэнцвэржүүлэхэд хүч сэлбэж байна

Хятадын импортын худалдаа дэлхийн эдийн засгийг дахин тэнцвэржүүлэхэд хүч сэлбэж байна

Хятадын импортын худалдаа дэлхийн эдийн засгийг дахин тэнцвэржүүлэхэд хүч сэлбэж байна

Хятадын импортын худалдаа дэлхийн эдийн засгийг дахин тэнцвэржүүлэхэд хүч сэлбэж байна

Хятадын импортын худалдаа дэлхийн эдийн засгийг дахин тэнцвэржүүлэхэд хүч сэлбэж байна