“Нэг нэгдээ туслан хүчээ нэгтэн ажиллаж байна”
2020-03-06 16:35:26  

“Нэг нэгдээ туслан хүчээ нэгтэн ажиллаж байна”