Хөдөө орон нутгийн цахим худалдааг улам сайн дэмжих хэрэгтэй
2020-05-25 16:24:38  

БХАТИХ-ын төлөөлөгч Лянь Чяньжуань бол нутаг буцаж үйлс босгосон залуучуудын төлөөлөл байж, тэрээр цахим шууд нэвтрүүлгээр хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн борлуулахаар дамжин алслагдсан нутгийн гаралт бүтээгдэхүүнийг борлуулах шинэ арга зам хайж олсон нэгэн юм.

"Тэгэхэд цахим шууд нэвтрүүлэг буюу "лайв хийх" нь хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг борлуулахад шинэ арга зам болсон боловч түүний хажуугаар шударга бус өрсөлдөөн зэрэг асуудлууд гарч байна. тиймээс энэ оны чуулганаар хөдөө орон нутгийн гаралт бүтээгдэхүүнийг цахим борлуулахыг дэмжиж, шаардлагатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх тухай санал төсөл дэвшүүлж байна" гэж тэрээр хэллээ.

Хөдөө орон нутгийн цахим худалдааг улам сайн дэмжих хэрэгтэй