47.6 хэм
2020-05-27 10:45:07  

Орон нутгийн цагаар 26-нд Энэтхэгийн нийслэл Шинэ Дели хотод 47.6 хэм хүртэл халсан нь сүүлийн 10 жилийн 5-р сарын хамгийн халуун өдөр болжээ.

47.6 хэм

47.6 хэм

47.6 хэм

47.6 хэм

47.6 хэм