Төвөд бөхөнгийн нүүдэл эхэллээ
2020-05-28 11:05:13  

Төвөдийн Али, Начүй зэрэг газруудын Төвөд бөхөнгийн нүүдэл эхэллээ. Орон нутгийн 1400 гаруй судлаачид болон зэрлэг амьтныг хамгаалагчид Төвөд бөхөнгийн нүүдлийг ажиглан, хамгаалж байна. Төвөд бөхөн нь Хятадын Хөхнуур, Төвөдийн өндөрлөгт нутагшдаг бөгөөд зуны улиралд умар зүгт нүүдэллэн тэндээ үр төлөө бойжуулаад ахин өвөлжөөний нутгаа зорьдог.

Төвөд бөхөнгийн нүүдэл эхэллээ

Төвөд бөхөнгийн нүүдэл эхэллээ

Төвөд бөхөнгийн нүүдэл эхэллээ

Төвөд бөхөнгийн нүүдэл эхэллээ

Төвөд бөхөнгийн нүүдэл эхэллээ