Роботууд зөөгчийн ажлыг гүйцэтгэж байна
2020-05-29 10:20:44  

Австрийн Вена хотын нэгэн Ази ресторан цар тахлын үеэр үйлчлүүлэгчдийнхээ аюулгүй байдлыг баталгаажуулахын тулд зөөгчийн ажлыг роботуудаар гүйцэтгүүлж байна.

Роботууд зөөгчийн ажлыг гүйцэтгэж байна

Роботууд зөөгчийн ажлыг гүйцэтгэж байна

Роботууд зөөгчийн ажлыг гүйцэтгэж байна

Роботууд зөөгчийн ажлыг гүйцэтгэж байна