Зуны эхэн сарын зураг шиг үзэмж
2020-06-03 16:44:41  

Хятадын баруун өмнөд нутгийн Гүйян хотын Аха нуурын ус намгархаг газрын үндэсний паркийн зуны эхэн сарын зураг шиг үзэмж

Зуны эхэн сарын зураг шиг үзэмж

Зуны эхэн сарын зураг шиг үзэмж

Зуны эхэн сарын зураг шиг үзэмж

Зуны эхэн сарын зураг шиг үзэмж

Зуны эхэн сарын зураг шиг үзэмж

Зуны эхэн сарын зураг шиг үзэмж

Зуны эхэн сарын зураг шиг үзэмж