Бээжингийн шөнийн зах сэргэв
2020-06-08 15:36:22  

Цар тахлын нөхцөл байдал тогтворжиж, цаг агаарын халуун болохын хирээр Сань Ли Түнь зэрэг Бээжингийн шөнийн нэрт захуудын үйл ажиллагаа сэргэжээ.

6-р сарын 6-ны оройн Бээжингийн нэрийн хуудас болсон 79 барилга, худалдааны бүс, онцлогт гудамж нэгэн зэрэг гэрлээ асаав.

Бээжингийн шөнийн зах сэргэв

Бээжингийн шөнийн зах сэргэв

Бээжингийн шөнийн зах сэргэв

Бээжингийн шөнийн зах сэргэв

Бээжингийн шөнийн зах сэргэв