Хулангийн хөөрхөн төрх
2020-06-09 14:47:40  

Ирландын "Castledooey Co Donegal", түр хоргодох газарт буй хулан зураглаачийн камер руу хөөрхөн харж байгаа нь.

Хулангийн хөөрхөн төрх

Хулангийн хөөрхөн төрх

Хулангийн хөөрхөн төрх

Хулангийн хөөрхөн төрх

Хулангийн хөөрхөн төрх