Буга сүрэглэн бэлчих болов
2020-06-11 15:17:24  

Сүүлийн жилүүдэд экологи сайжирч, ан амьтны хамгаалалт чангарсны ачаар Жянсү мужийн Дафэнгийн үндэсний байгалийн хамгаалалтын бүс дэх бугийн сүргийн тоо толгой 5681 болон нэмэгдсэнээс 1820 нь ямар нэгэн тэжээвэр арчилгаа аваагүй зэрлэг буга байна.

Буга сүрэглэн бэлчих болов

Буга сүрэглэн бэлчих болов

Буга сүрэглэн бэлчих болов

Буга сүрэглэн бэлчих болов

Буга сүрэглэн бэлчих болов

Буга сүрэглэн бэлчих болов