Йемэний тэмээчид
2020-06-12 15:55:35  

Йемэний тэмээчид

Йемэний малчид тэмээд голдоо малладаг. Тэмээ нь тэдний амьдралд маш чухал үүрэг гүйцэтгэж байдаг. Хөдөө тосгон, зах хязгаар нутгийн хувьд тэмээ нь тухайн бүс нутгийн иргэдийн амьжиргааны чухал эх үүсвэр болж байдаг.

Йемэний тэмээчид

Йемэний тэмээчид

Йемэний тэмээчид

Н.Пүрэвжав