Мароккогийн масктай машин
2020-06-12 15:01:32  

Цар тахлаас урьдчилан сэргийлэхийг хүмүүст сануулах зорилгоор улс орнууд янз бүрийн арга хэмжээ авч байгаа. Харин Мароккогийн Рабат хотын нэгэн “ухамсар өндөр” трамвай замын хөдөлгөөнд масктай оролцож байна. 

Мароккогийн масктай машин

Мароккогийн масктай машин