Өндөр сүрлэг Памир
2020-06-17 11:22:16  

Өндөр сүрлэг Памир

Зуны сайхан улиралд Шиньжяны Памирын өндөрлөгт цасан малгайт уул хайрхан, цэгээн тунгалаг нуур цөөрөм, дэнж ногоон тал нутгийн өнгө үзэмж нийлэн өндөр сүрлэг Памирын экологийн өнгө төрхийг харуулна.

Өндөр сүрлэг Памир

Өндөр сүрлэг Памир

Өндөр сүрлэг Памир