Төвийн удирдах ажлын хэсэг
2020-06-19 17:40:07  

Ковид-19-ийн халдвартай үр дүнтэй тэмцэхийн тулд Хятадын Төв Засгийн газар Ши Жиньпин даргын удирдлага дор, урьдчилан сэргийлэх, хяналтдаа авах нэгдсэн механизм зэрэг олон бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн юм. Үхань хотод хөл хорио тогтоосны дараа Төрийн зөвлөлийн дэд ерөнхий сайдаар ахлуулсан ажлын онцгой хэсэг-Төвийн удирдах ажлын хэсгийг Ши Жиньпин дарга Үханьд томилон, халдвартай тэмцэх ажилд хяналт тавьсан. Өнөөдөр бид Төвийн удирдах ажлын хэсгийн халдвартай тэмцэх ажилд гүйцэтгэсэн үүрэгтэй танилцъя.