Аавын баярт зориулсан Өвөр Монголын залуу зураачдын “гарын бэлэг”
2020-06-21 14:18:26  

Аавын баярт зориулсан Өвөр Монголын залуу зураачдын “гарын бэлэг”

Аавын баярт зориулсан Өвөр Монголын залуу зураачдын “гарын бэлэг”

Аавын баярт зориулсан Өвөр Монголын залуу зураачдын “гарын бэлэг”

Аавын баярт зориулсан Өвөр Монголын залуу зураачдын “гарын бэлэг”

Аавын баярт зориулсан Өвөр Монголын залуу зураачдын “гарын бэлэг”

Аавын баярт зориулсан Өвөр Монголын залуу зураачдын “гарын бэлэг”