Төгсөлтийн өмнөх сүүлчийн хичээл
2020-07-06 14:24:40  

Цар тахлын улмаас бүтэн сар хойшлогдсон их дээд сургуулийн элсэлтийн ерөнхий шалгалт ирэх7-9-ний өдрүүдэд Хятад улс даяар болох гэж байна. Олон газрын ахлах ангийн төгсөгчид дунд сургуулийнхаа сүүлийн хичээлээ дуусгаад улсын шалгалтаа бэлтгэл дүүрэн хүлээж байна.

Төгсөлтийн өмнөх сүүлчийн хичээл

Төгсөлтийн өмнөх сүүлчийн хичээл

Төгсөлтийн өмнөх сүүлчийн хичээл

Төгсөлтийн өмнөх сүүлчийн хичээл