Америк хаана байна - Ялгаа зөрөө
2020-07-15 16:44:33  

Америк вакцин судалж ашиглах асуудалд “Америк тэргүүнд” бодлого авч байгаа бол Хятад улс “Вакцин дэлхий нийтийн өмч” хэмээн зарлажээ.