Чулуун ойн жалга
2020-07-21 16:12:50  

Бээжин хотын зүүнтээ 70 километрийн зайд орших Чулуун ойн жалга гэх утга бүхий Ши Линь Шя үзэмжит бүс нь Хятадын 4A зэрэглэлийн аялал жуулчлалын бүс юм.

Ши Линь Шя нь чулуу, жалга, ус, хадан оргил,ой шугуй 5 үзэмжийг бүрдүүлсэн байгалийн гайхалтай газар юм. Хад чулууны өвөрмөц түрх, өндөр сүрлэг оргил хясаа, нуур гол, хүрхрээ зэрэг нь анхаарлыг татан эрхгүй санаа алдуулах бүлгээ.