Орчон хэлний байнга хэрэглэгдэх үгсийн авианы толь бичгийг албан ёсоор нийтэллээ
2020-07-24 09:53:12  

Орчон хэлний байнга хэрэглэгдэх үгсийн авианы толь бичгийг албан ёсоор нийтэллээ

7-р сарын 23-ны өдөр Хятадын хүн ам багатай үндэстний цөөнхийн хэлний анхны гар авлага болох “Орчон хэлний байнга хэрэглэх үгсийн авианы толь бичиг”-ийн хэвлэн тараах хэвлэлийн бага хурал Хөх хотод боллоо.

Орчон хэлний байнга хэрэглэгдэх үгсийн авианы толь бичгийг албан ёсоор нийтэллээ

Уг хурлыг ӨМӨЗО-ны захиргаа зохион байгуулж, ӨМӨЗО-ны холбогдох албаны хүн болон эрдэмтэн судлаачид, их дээд сургууль, номын сан, хэвлэл мэдээллийнхнийг хамарсан 100 гаруйн хүн оролцжээ.

Орчон хэлний байнга хэрэглэгдэх үгсийн авианы толь бичгийг албан ёсоор нийтэллээ

“Орчон хэлний байнга хэрэглэгдэх үгсийн авианы толь бичиг”-ийг хоёр жил гаруйн хугацаанд эмхтгэн найруулж, 815 дан үг, 16000 үг, 2985 холбоо үг, 2200 өгүүлбэр тэмдэглэгдсэн байна. Уг толь бичиг нь номын хэлбэрээр хэвлэгдсэн бөгөөд цахим дуудлагатай хавсарсан юм. Энэ нь үндэстний цөөнхийн хэлийг судлах, заах, ашиглахад хялбар төдийгүй үндэсний түүх, соёлыг хамгаалах, өвлүүлэх, цэцэглэн хөгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэх болно.

Орчон хэлний байнга хэрэглэгдэх үгсийн авианы толь бичгийг албан ёсоор нийтэллээ

Үйл ажиллагааны үеэр бас Орчон үндэстний онцлогт үзэсгэлэн болон уран сайхны тоглолтыг сонирхсон байна.

Орчон хэлний байнга хэрэглэгдэх үгсийн авианы толь бичгийг албан ёсоор нийтэллээ

Орчон хэлний байнга хэрэглэгдэх үгсийн авианы толь бичгийг албан ёсоор нийтэллээ

/ Талын дуу хоолой радиогийн сэтгүүлч Мандухай /