Асгат хадны үзэмж
2020-07-26 15:29:49  

ӨМӨЗО-ны Улаанхад хотын Хишигтэн хошууны Баянцагаан сумын нутагт “Асгат” нэртэй, далайн түвшнээс 1700 метр өргөгдсөн дэлхийн геологийн парк, үндэсний 5А зэрэглэлийн үзэмжит бүс байдаг.