Дундаж чинээлэг нийгэм
2020-08-12 13:12:09  

2020 он нь Хятадчуудын хувьд онцгой ач холбогдолтой жил юм. Энэ нь Хятадын нэгэн үгтэй холбоотой, энэ үг Хятадын үндэстнүүдийн мянган оны хүсэл мөрөөдөл, ХКН ард иргэддээ аз жаргалтай амьдруулах гэсэн амлалтыг тээж байна.