Фүжи филм корпорацын Хятад дахь салбарын захирлууд ярьж байна
2020-08-19 23:00:02  

Шинэ төрлийн коронавирус дэгдэж дэлхийн эдийн засагт асар их цохилт өглөө. Хятад улсын эдийн засаг тахлын сорилтыг давж, маш чанга уян хатан чанар болон хөгжлийн нөөцөө харууллаа. Үүний зэрэгцээ, Хятад улс нь гадаадад нээлттэй байхаа улам өргөтгөж, гадаад эдийн засаг, худалдааны хамтын ажиллагааг хүч тавин хөгжүүлж байна. Оны эхний хагаст гадаад хөрөнгө оруулалттай их олон аж ахуйн нэгж Хятад улс дахь хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлсэн бөгөөд нааштай амжилт тогтоон ажиллаж байна.

Фүжи филм корпорацын Хятад дахь салбарын захирал Такетоми Хиронобу: Манай компани хойшид Хятад улсын зах зээлийн өөрчлөлтөд зохицож, Хятад улсын хөгжлийн зорилттой алхаа нэгтгэн, олон салбарт хамтран ажиллаж, жилийн борлуулалтын хувь хэмжээ%-гээ хоёр оронтой тоогоор нэмэгдүүлэхийг хүсэж байна.