Автомат жолоодлоготой машин удалгүй хэрэглээнд орох гэж байна
2020-08-20 09:18:06