Мөрөөдлийг биелүүлэгч - Багш хүн
2020-09-10 08:31:22  

Өнөөдөр 9-р сарын 10-ны өдөр, Хятадын багшийн баяр. Зуун жилийн төлөвлөгөө нь боловсролд суурилдаг бол боловсролын агуу төлөвлөгөө нь багшаас шалтгаална. Ши Жиньпин, багш хүнийг Хятадын үндэстний “Мөрөөдлийг биелүүлэгч ” хэмээн зүйрлэдэг.

Мөрөөдлийг биелүүлэгч - Багш хүн

Мөрөөдлийг биелүүлэгч - Багш хүн

Мөрөөдлийг биелүүлэгч - Багш хүн