Элбэг ургацын баяраа тэмдэглэж байна
2020-09-21 14:38:45  

Элбэг ургацын баяраа тэмдэглэж байна

9-р сарын 22-нд, Хятад улс гурав дахь элбэг ургацын баяраа угтах гэж байгаа бол сүүлийн өдрүүдэд олон газрынхан баялаг агуулгатай арга хэмжээ зохион байгуулж эхлээд байна.

Элбэг ургацын баяраа тэмдэглэж байна

Элбэг ургацын баяраа тэмдэглэж байна

Элбэг ургацын баяраа тэмдэглэж байна

Элбэг ургацын баяраа тэмдэглэж байна

Элбэг ургацын баяраа тэмдэглэж байна