​“10.1”-ний үндэсний баяраар ...
2020-09-28 10:27:26  

​“10.1”-ний үндэсний баяраар ...

“10.1”-ний үндэсний баярт зориулан Бээжин хотын Чан-Ань төв гудамж болон Тянь Ань Мений өргөн чөлөөг цэцгийн мандлаар чимэх ажил дуусаж, өргөн олон жуулчдын сонирхлыг татаж байна.

​“10.1”-ний үндэсний баяраар ...

Тянь Ань Мений өргөн чөлөөний гол цэцгийн мандлын өндөр нь 18 метр бол Баяр наадмын цэцэг жимсний том багцны диаметр нь 12 метр, өндөр нь 16 метр юм. Өргөн чөлөөний хоёр талаар өлзий бэлгэдлийн цэцгийн зурвас суурилуулж, нийт 18 цэцгийн бөмбөгтэй. Чан Ань төв гудамжны дагуу 10 гол сэдэв бүхий цэцгийн мандал тавив.

​“10.1”-ний үндэсний баяраар ...

​“10.1”-ний үндэсний баяраар ...

​“10.1”-ний үндэсний баяраар ...

​“10.1”-ний үндэсний баяраар ...

​“10.1”-ний үндэсний баяраар ...

​“10.1”-ний үндэсний баяраар ...

​“10.1”-ний үндэсний баяраар ...

​“10.1”-ний үндэсний баяраар ...