Хятад улс вакциныг яаралтай хэрэглэх нь бэлтгэл муутай биш
2020-10-25 09:06:03  

2020 оны Пүжянгийн инновацын форум дээр Хятадын Өвчин хижгийг хянаж сэргийлэх үндэсний төвийн ахлах зөвлөх Ланс Родевальд, вакциныг яаралтай хэрэглэх нь зүй ёсонд нийцэж байна. Одоогоор КОВИД-19-ийн вакцинууд бүгд Иммуноген чанар нь илэрч, аюулгүй гэдэг нь гэрчлэгдсэн, гэвч чухам хэдий удаан хүчинтэй байх, хамгийн эцэст хир зэрэг үр дүндтэй байх зэргийг цаашдын нэлээд урт хугацааны судалгаагаар л нотлох болно гэжээ.