Гэгээн хутагтын хойд дүр: Далай ламыг хэрхэн тодруулдаг бэ?
2020-10-31 01:15:29